Általános Szerződési Feltételek

/AÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban ”ÁSZF”) tartalmazzák a Festivus Kft. (székhely: 1116 Budapest, Kamilla utca 2/A adószám: 24717676-2-43), mint szállító (a továbbiakban “Szállító”) által üzemeltetett webhely használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF hatálya Szállító webhely (https://suzan.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://suzan.hu/aszf/ és pdf formátumban letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi weblapon megtalálható linkről: http://suzan.hu/letoltheto-dokumentumok/

Szállító adatai:

 • Cégnév: Festivus Kiadó és Kreatív Stúdió Kft. (rövidített nevén: Festivus Kft, a továbbiakban: „Festivus Kft.”)
 • Székhely: 1116 Budapest, Kamilla u. 2/A
 • Adószám: 24717676-2-43
 • Cégjegyzékszám: 01-09-178772
 • Bankszámlaszám: 10918001-00000048-75730008
 • Ügyfélszolgálat: 1116 Budapest, Kamilla u. 2/A
 • Telefonszám: +36-30-213-6753
 • Webhely: suzan.hu
 • E-mail: info@suzan.hu  
 • Szállító részére a tárhelyet biztosító szolgáltató neve, székhelye, az elérhetőségére vonatkozó adatok: Dima.hu Kft., 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó, www.dima.hu, e-mail: info@dima.hu, telefon: 06-52-322-121

A szerződés létrejötte

A Szállító webhelyén a vásárlás elektronikus formában leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A webhely szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. A Szállító webhelyén eladásra kínált termékek és szolgáltatások képezik a Szállító és a Vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék vagy szolgáltatás leírásában találja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget. Áruhiány, hirtelen árváltozás vagy adathiba esetén cégünk jogot formál arra, hogy a szerződéstől elálljon.

A megrendelt termékeket térítés ellenében kiszállítjuk Önnek. Az aktuális szállítási feltételeket és díjakat a  https://suzan.hu/szallitas/  oldal tartalmazza. A vásárló a megrendelés elküldésével jelzi vásárlási szándékát. A megrendelés az elektronikusan történő visszaigazolás után tekinthető véglegesnek.

A vásárlás menete

 1. Kosár összeállítása

A vásárlás első lépése a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezése a darabszám megadása után a “Kosárba teszem” gombbal. A termékek kosárba helyezése után azonnal, vagy a webhely “Kosár” menüpontjára kattintva láthatjuk kosarunk összesítését.

A mennyiségi változtatásokat itt, az új darabszám megadása után a mellette található frissítés gombra kattintva véglegesíthetjük, míg ha valamely tételt törölni szeretnénk, azt a piros X-re kattintva tehetjük meg.

Ebben a lépésben van lehetőségünk kuponkód beváltására.

 1. Szállítási és számlázási cím kiválasztása, szállítási és fizetési mód megadása

Amennyiben mindent kiválasztottunk, “Tovább a pénztárhoz” gombra kell kattintani, majd a “Pénztár”’ oldalon szükséges megadnunk, a számlázási és szállítási adatokat, valamint kiválasztani a fizetési módot.

Kötelezően kitöltendő számlázási és szállítási adatok:

 • Számlázási adatok
  • Keresztnév
  • Vezetéknév
  • Ország
  • Utca, házszám
  • Város
  • Megye
  • Irányítószám
  • Telefonszám
  • E-mail cím
 • Amennyiben a szállítási adatok eltérnek a számlázási adatoktól, akkor a telefonszám kivétel minden fenti adatot meg kell adni a szállítási adatok körében is.

Ha bármiféle egyéb megjegyzést szeretne hozzáfűzni a megrendeléshez, úgy azt a ”Rendelés jegyzetek” alatt megteheti.

 

Fizetési mód kiválasztása: a megrendelt termékek vételárát a vásárlók kiegyenlíthetik interneten keresztül, bankkártyával, előreutalással valamint utánvételes fizetéssel is a szállításkor is.

Amennyiben minden adat rendben van, a fizetési módtól függően a “Fizetés Barionnal” vagy a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja feladni rendelését.

Bankkártyás fizetés esetén ekkor átirányítjuk a Barion Payment Zrt. biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetést megteheti. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szállítóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. Visszaigazolás

A Vásárló elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozata, rendelése akkor válik hatályossá, amikor az a Szállító számára hozzáférhetővé válik. A rendelés megérkezését a Szállító késedelem nélkül visszaigazolja. A rendelés feladása után a vásárló egy új ablakban látja, hogy milyen e-mail címre küldjük el a visszaigazolásokat. Rendelésének sorszámát is ebben az ablakban adjuk meg. E-mail értesítést küldünk a rendelés tényéről, valamint a rendelés illetve a teljesítés állapotáról egyaránt.

Előreutalás esetén a szállítást a vásárlás ellenértékének beérkezését követően teljesítjük. A banki átutaláshoz szükséges adatokat, a kedvezményezett számla számlaszámát, a számlavezető bank megjelölését valamint a rendelés azonosító számát a visszaigazoló e-mailben küldjük meg a megrendelőnek. A banki átutalás során a Vásárlónak a rendelés azonosítószámát a Közlemény rovatban meg kell adnia a rendelés beazonosítás érdekében, amennyiben ezt elmulasztja vagy téves rendelés azonosítót ad meg, a rendelést nem tudjuk teljesíteni. Az átutalt összeg beérkezéséről és a megrendelés teljesítésének megkezdéséről e-mail-ben értesítjük a megrendelőt.

A regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli a Szállítót.

Az elektronikus úton létrejövő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szállító rögzít, és a Vásárló kérésére utóbb hozzáférhető.

A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve: magyar.

A szerződés időtartama a Szállító által történő visszaigazolástól az áru átvételéig és a fizetés teljesítéséig tart, a szerződés megszűnik a rendelés teljesítésével.

A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

A Vásárló kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama: az egyedi megrendelés feltételei szerint.

A Vásárló a Szállító székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat: Pest Megyei Békéltető Testület, 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Kellékszavatosság

A Vásárló a Szállító hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

A Vásárló – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szállító számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szállító költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szállító adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vásárló a Szállítóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szállító nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

A fogyasztónak minősülő Vásárló a termék hibája esetén – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igény érvényesítésének választási lehetősége kizárólag azokat a Vásárlókat illeti meg, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősülnek. A Polgári Törvénykönyv 8.1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a gyártóval vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesíthet.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Szállító az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Korm.rendelet alapján jótállásra köteles a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott egyes új tartós fogyasztási cikkekre.

A 151/2003. (IX.22.) számú Korm.rendelet szerinti jótállás kizárólag azokat a Vásárlókat illeti meg, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősülnek. A Polgári Törvénykönyv 8.1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A jótállás gyakorlása esetén a termék Szállítóhoz való visszaszállítása a Vásárlót terheli. A Szállító a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet.

Az elállás és felmondás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a fogyasztónak minősülő Vásárlókat megilleti az elállás és felmondás joga az alábbi szabályok szerint.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállás és felmondás joga kizárólag azokat a Vásárlókat illeti meg, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősülnek. A Polgári Törvénykönyv 8.1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Vásárló az elállási vagy felmondási jogát
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A Vásárló az elállásról Szállítót köteles az elállási időn belül elektronikus úton értesíteni a megrendeles@suzan.hu e-mail címre eljuttatott nyilatkozattal.

A Vásárló az elállási vagy felmondási jogát 
a) az 1. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján
gyakorolhatja.

A Vásárló elállása esetén a Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
Elállás vagy felmondás esetén a Szállító a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szállító a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
A Szállító mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szállítót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szállítónak átadni, kivéve, ha a Szállító vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. A Vásárlót további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § alapján a Vásárló nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás, felmondás jogát.
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

A higiéniai és egészségvédelmi szempontból cégünk által aggályosnak ítélt termékek listáját megtekintheti a http://suzan.hu/wp-content/uploads/2019/08/Higiéniai-szempontból-aggályos-termékek.pdf elérhetőségen.

Rendelés törlése

 Amennyiben a rendelt eszközt, eszközöket 7 munkanapon belül nem tudja átvenni, de szeretné fenntartani rendelését, kérjük, jelezze kollégáink felé, hogy megrendelését a kívánt időpontig fenntarthassuk. Ennek hiányában, 7 nap leteltével a rendelés törlésre kerül, melyről szintén e-mailben küldünk tájékoztatást.

Panaszkezelés

A Szállító panaszkezelési módja: jegyzőkönyv felvétele a panaszról, a panasz kivizsgálása, majd a Megrendelő értesítése a vizsgálat eredményéről 30 napon belül.

A Szállító ügyfélszolgálati szolgáltatása az értékesítést követően: termékszavatossági, kellékszavatossági és jótállási igények kivizsgálása és teljesítése.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://suzan.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Budapest, 2019. november 10.

 1. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el Szállító részére a megrendeles@suzan.hu e-mail cmíre)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A Vásárló neve:

A Vásárló címe:

A Vásárló aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: …………………………………………

Utolsó módosítás dátuma: 2019. január 15.